Rakvere Kultuurikeskuse kodukord

 

Käesolev kodukord sätestab Rakvere Kultuurikeskuse (edaspidi Kultuurikeskuse) ruume rendilepingu (edaspidi Leping) alusel kasutavate üksikisikute (edaspidi Kasutaja), Rakvere linna kollektiivide (edaspidi Kollektiiv) ja Rakvere Kultuurikeskuse sündmuste külastajate (edaspidi: Külastaja) käitumisreeglid Kultuurikeskuse territooriumil (sh Vallimäe Vabaõhukeskus) ning Kultuurikeskuse korraldavatel sündmustel.

Kodukorra kinnitab Rakvere Kultuurikeskuse direktor ja see kehtib kuni uue kodukorra kehtestamiseni.

Kodukord on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele Kultuurikeskuse Kasutajatele, Kollektiividele ja Külastajatele.

 • Kultuurikeskuse ruumide ja inventari rentimine toimub kehtiva hinnakirja alusel. Kultuurikeskuse personalil on alati õigus kontrollida ruumide ja inventari kasutust ning nende märkused on koheseks täitmiseks.
 • Kultuurikeskuse ruumide rentimiseks koostatakse Leping, mis sõlmitakse hiljemalt 7 päeva enne Kultuurikeskuse ruumide kasutamist. Lepingusse märgitakse ruumide rentimise täpsed ajad.
 • Kollektiivide ruumide kasutamise toimub graafiku alusel. Muudatused ruumide kasutamise aegades kooskõlastab Kollektiivi juhendaja Kultuurikeskuse administraator-juhiabiga.
 • Kultuurikeskuse juhendajad on kohustatud tutvustama oma Kollektiivi liikmetele Kultuurikeskuse kodukorda ning vastutavad selle täitmise eest. Kasutaja tutvub Kultuurikeskuse kodukorraga isiklikult ning vastutab selle täitmise eest.
 • Kultuurikeskuses on keelatud: suitsetamine ja narkootiliste ainete tarbimine, viibimine narkootiliste ainete joobeseisundis, füüsilise vägivalla kasutamine, võõra vara omastamine, vandalism, prügi viskamine selleks mitte ettenähtud kohta, valvesignalisatsiooni-, suitsuandurite tahtlik rikkumine ja lõhkumine ning tulekahju alarmi põhjuseta käivitamine.
 • Kollektiivi juhendaja vastutab, et peale ringitöö lõppemist oleks Kultuurikeskuse ruum korras, valgustus väljalülitatud, aknad suletud, uks lukustatud ning võti tagastatud Rakvere Teatri kohvikusse. Kasutaja vastutab, et saali rendiaja lõppedes oleks Kultuurikeskuse ruum korras, valgustus väljalülitatud, aknad suletud, uks lukustatud ning võti tagastatud Rakvere Teatri kohvikusse. Kultuurikeskuse võtmete omastamine on keelatud.
 • Kultuurikeskuse inventari kasutamine tuleb Kollektiivil eelnevalt kokku leppida administraator-juhiabiga. Kollektiivi juhendaja vastutab renditava inventari eest.
 • Kollektiivid kasutavad oma inventari hoiustamiseks selleks ette nähtud Kultuurikeskuse ruume (ladu, dirigentide ruumi kapid). Kultuurikeskuse saalides ja Tegelaste Toas on keelatud Kollektiivide inventari hoiustamine.
 • Kultuurikeskuse korraldavatele sündmustele ei lubata joobes või muul moel ebaadekvaatselt käituvaid isikuid. Kultuurikeskuse korraldavatelt sündmustelt eemaldatakse külastajad, kes käitumise või head tava rikkuva riietusega häirivad teisi külastajad. Kultuurikeskus ei kompenseeri eeltoodud juhul piletiraha ega muid tehtud kulutusi.
 • Ratastoolis Külastajal on sissepääs Kultuurikeskuse sündmustele eelbroneeringuga.
 • Valveta jäetud isiklike esemete eest Kultuurikeskuse personal ei vastuta.
 • Tulekahju korral käituda vastavalt Kultuurikeskuse tulekahju korral tegutsemise plaanile (vt Tulekahju korral tegutsemise plaan).
 • Kasutaja, Kollektiivi või Külastaja poolt tekitatud materiaalne kahju kuulub korvamisele kahjustaja poolt.
 • Kodukorra rikkumise korral on Rakvere Kultuurikeskuse direktoril õigus rendileping ühepoolselt üles öelda ning Külastajal paluda sündmuselt lahkuda.
 • Tekkinud probleemidest koheselt teavitada Kultuurikeskuse personali.