Rakvere Kultuurikeskus kuulutab oktoobris välja üle-eestilise kunstikonkursi leidmaks ideelahendused nelja Rakvere laste- ja noorteasutuse hoone välisseina kaunistamiseks temaatiliste seinamaalingutega.
Ideekonkursi võitjatega sõlmitakse lepingud seinamaalingute teostamiseks. Pildid avalikus linnaruumis valmivad ajavahemikus aprill 2018-september 2018 ning iga maaling avatakse ülelinnalise noortepeoga.
Ideekonkursil ootavad kujundust:
• Rakvere Reaalgümnaasiumi Võidu tänava poolne otsasein,
• Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone peasissekäigu kohal olevad seinad,
• Rakvere Põhikooli peasissekäigu kõrval olev Karja tänava poolne otsasein ning
• valik Rakvere Sotsiaalkeskuse seintest.

Nüüd on aeg! Pane kirja või joonista oma eelistused maalingute temaatika osas, et me saaks need soovid konkursil osalevatele kunstnikele edasi anda. Ideede tähtaeg on 1. oktoober.

Ideed võib saata ka aadressile: kultuurikeskus@rakvere.ee
või viia oma kooli huvijuhi kätte, Rakvere turismiinfokeskuse infoletti/Rakvere linnavalituse infolauda või Rakvere Kultuurikeskuse kontorisse.