Rakvere Kultuurikeskus ja kultuurikeskuse nõukogu tunnustavad
Rakvere Kultuurikeskuse ja kultuurikeskuse nõukogu poolse tunnustamise eesmärk on väärtustada üksikisikuid, meeskondi, kollektiive ja organisatsioone, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud kultuurielu rikastamisele ja arengule.

 1. Kultuurivaldkonna tunnustus antakse välja neljas kategoorias:
 • Ärgas kollektiiv – kõik kultuurkollektiivid, trupid, grupid, ansamblid jne;
 • Tõusev täht – noor tegija;
 • Kirgas tegu – väga meeldejääv tegu või kollektiiv/isik, kelle tehtud tegu on rikastanud/kirgastanud linna kultuurielu;
 • Väsimatu panustaja – kollektiivi/kogukonna juht, ettevõte või isik, kes panustab kultuuri toetamisse ja/või on ideede generaator, sündmuste vedaja, kes on inspireeriv ja uuendusmeelne ning oma tegevusega aidanud kaasa kultuurielu arengule.
 1. Kandidaatide esitamine
 • Ettepaneku kandidaadi tunnustamiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
 • Tunnustamiseks võib esitada kandidaatidena Rakvere linna füüsilisi ja juriidilisi isikuid või isikuid väljastpoolt linna, kelle tegevus on seotud Rakvere linna kultuurielu edendamisega.
 • Kandidaadi tunnustamise ettepanekus on märgitud:

kandidaadi ees- ja perekonnanimi/organisatsiooni nimi;

taotletav tunnustus;

kandidaadi ja tema tegevuse lühitutvustus;

ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed.

 • Tunnustuse saaja nimi esita all asuvas vormis.
 • Kandidaate saab esitada kuni 7. jaanuarini.
 • Rakvere Kultuurikeskuse töötajaid ei saa nominatsiooniks esitada.
 1. Hindamiskriteeriumid:

Seotus Rakverega – tegevuse, sündmuse, isiku seotus Rakvere kultuurieluga.

Nähtavus – tegevuse, sündmuse, isiku nähtavus ja tuntus piirkonnas ja/või üle-eestiliselt.

Mõju – mõju kogukonnale, kultuurielule, noortele, jne

Järjepidevus – senine järjepidev tegevus ja/või edaspidine jätkusuutlikkus

 1. Kultuurikeskus moodustab viieliikmelise komisjoni, kes vaatab taotlused läbi ja teeb ettepaneku kultuurikeskuse direktorile aunimetuse andmise kohta.

Kandidaatide puudumisel võib Rakvere Kultuurikeskus jätta aunimetuse välja andmata.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust: kultuurikeskus@rakvere.ee